Advanced Search

Filter

  • Sack, Wilhelm

    1703 – 1786, reformierter Theologe; Hofprediger in Berlin; Konsistorialrat

  • Sack, Gottfried

    1738 – 1817, reformierter Theologe; Oberhof- und Domprediger in Berlin; Oberkonsistorialrat

  • Sack, Friedrich

    1788 – 1842, reformierter Theologe; Feldprediger; Hof- und Domprediger in Berlin

Selektion