Advanced Search

Filter

  • Schrag, Friedrich

    erwähnt 1701, gestorben 1718, Kammergerichtsassessor

  • Liebmann, Wilhelm Otto

    1806 - 1871, Jurist; Kammergerichtsassessor; Mitglied der Nationalversammlung in Frankfurt; Stadtgerichtsrat in Berlin

  • Jungmann, Jakob

    1610 - 1673, Kammergerichtsassessor

Selektion